ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਓਨਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, usa ਵਿਖੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

31 ਦਸੰਬਰ 2012, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਓਨਾ ਪਾਰਕ

1 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

2 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

3 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

4 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

5 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਓਨਾ ਪਾਰਕ

5 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

6 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਓਨਾ ਪਾਰਕ

6 ਜਨਵਰੀ 2013, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

2 Responses to “ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਓਨਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, usa ਵਿਖੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ”

 1. Harmeek singh(Kashmir) Says:

  veer Ji,

  Keep the morale high, Guru ji’s blessing are with u.
  May Guru Ji keep u Healthy,

  waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fathe.

  Reply

Leave a Reply